25.03. 2021

Staň sa naším dobrovoľníkom!

Odkaz pre starostu funguje vďaka používatelom, ktorí nahlasujú podnety, zamestnancom samosprávy, ktorí podnety riešia a v neposlednom rade vďaka našim administrátorom, ktorí podnety kontrolujú, zverejňujú a predstavujú akúsi spojku, medzi občanom a samosprávou. Keďže Odkaz pre starostu stále rastie a rozširuje sa do nových miest a obcí, neustále hľadáme dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorí sa zaujímajú […]

27.10. 2020

Súťaž “10 rokov s Odkazom”

Súťaž “10 rokov s Odkazom” Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť SGI, občianske združenie registrované MV SR dňa 17. 10. 2001 pod číslom VVS/1-900/90-19104 (ďalej iba „usporiadateľ“), vyhlasuje na stránke www.facebook.com/odkazprestarostu (ďalej iba FB OPS) súťaž 10 rokov s Odkazom (ďalej iba „súťaž“). Tieto úplné a záväzné pravidlá upravujúce podmienky súťaže sú v plnom znení dostupné […]

24.04. 2020

Ďoďo, ty píš, Fero, ty vybav tento vrak

Prijímanie podnetov a  ich “cesta” po úrade môže vyzerať ako nekontrolovaný chaos, alebo ako vysoko organizovaná efektívna činnosť. Aby ste veľmi jednoducho dosiahli to druhé, sú tu pre vás funkcie Odkazu pre starostu PRO, ktoré si v tomto a ďalších článkoch predstavíme. Pár slov na úvod – áno, očakáva sa, že s Odkazom pre starostu […]

06.04. 2020

Termíny, termíny, termíny – kto ich má držať v hlave?

Čo je jedna z vecí, ktorú používatelia Odkazu pre starostu ocenia podľa našich desaťročných skúseností s prevádzkou portálu najviac? Keď pri podnetoch, ktoré nie je v možnostiach samosprávy vyriešiť hneď, nemusia čakať mesiace až roky bez toho, aby dostali akékoľvek vysvetlenie, prečo riešenie toľko trvá. Dôvody pre dlhé riešenie pritom môžu byť úplne objektívne, či […]

18.03. 2020

Ako si nastaviť oznamy od mesta v mobile

Nastavte si aplikáciu Odkaz pre starostu, aby vám vaše mesto alebo obec mohli posielať oznamy, ktoré sa ukážu ako push notifikácie, a buďte informovaní o aktuálnom dianí: Apka pre Android: bit.ly/odkaz-android Apka pre iOS: bit.ly/odkaz-ios Blog je súčasťou projektu Participácia, informovanosť a tvorba verejných politík na úrovni samospráv – Odkaz pre starostu 2.0 podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna […]

12.03. 2020

Aplikácie umožňujú modernú, jednoduchú a lacnú komunikáciu

Mobilný telefón s prístupom na internet má dnes takmer každý, podľa výskumu GFK už v roku 2018 vlastnilo smartfón až 65% Slovákov a toto číslo neustále rastie. Trendu sa postupne prispôsobujú aj samosprávy, vďaka čomu sa výrazne zjednodušuje ich komunikácia s obyvateľmi. Priznajme si, málokto sa pristaví pri úradnej tabuli pred mestským či obecným úradom, […]