« Všetky články

Hľadáme pedagógov do tímu Odkazprestarostu.sk

Máte pedagogické vzdelanie a skúsenosti s kreatívnymi prístupmi vo vzdelávaní?

V rámci Odkazprestarostu.sk hľadáme skúsenú a tvorivú pedagogičku alebo pedagóga, ktorí by s nami spolupracovali na príprave nového vzdelávacieho projektu „Samospráva sa neriadi sama“.

Čo bude náplňou spolupráce?

Príprava  kreatívneho a zážitkového konceptu výučby témy „občianska participácia a miestna samospráva“. Projekt sa bude zameriavať na témy:

  • čo je to samospráva
  • orgány a kompetencie samosprávy
  • nástroje občianskej participácie

Cieľom vzdelávacieho projektu je zvýšiť povedomie mladých ľudí o fungovaní lokálnej samosprávy, možnostiach ich aktívnej participácie na jej spravovaní, na živote komunity či riešení lokálnych problémov.

Spolupráca bude prebiehať od septembra 2013 a potrvá minimálne 2 mesiace. Odmena bude závisieť od skúseností (800 – 1200 €).

Čo očakávame od záujemcov a záujemkýň?

  • VŠ vzdelanie pedagogického smeru
  • angažovanosť a motivácia sa podieľať na veciach verejných
  • systematickosť
  • spoľahlivosť
  • tvorivosť
  • skúsenosti s neformálnym zážitkovým vzdelávaním 

V prípade záujmu nám zašlite svoj štruktúrovaný životopis, a to konkrétne Jakubovi Kmeťovi e-mailom na adresu kmet@governance.sk.

Pridať komentár