« Všetky články

Čo je nové na portáli?

Veľmi sa tešíme rastúcemu počtu zapojených samospráv a zaslaných podnetov, no tiež vnímame, že portál na ne musí reagovať, vyžaduje si nové a nové úpravy. Pár sa nám začiatkom leta podarilo zrealizovať a veríme, že do jeho konca ešte stihneme ďalšie. Páči sa, zoznámte sa:   

Nový status podnetov

Možno ste si už všimli, že na portáli pribudol pri jednotlivých podnetoch nový status v riešení. Nahradil status zaslaný. Pri podnetoch, ktoré sme odoslali samospráve, no nemáme od nej ešte žiadnu odpoveď, sa stále zobrazuje status zaslané samospráve. Zmenilo sa, že podnet môže mať takýto status maximálne 14 dní. Ak samospráva neodpovie, podnet bude automaticky označený ako neriešený. Ak sa samospráva k podnetu vyjadrí, podnet získa status v riešení.

Prehľadnejšie rozdelenie samospráv

Mestá a obce, zapojené do portálu Odkazprestarostu.sk, boli v hlavnom menu doteraz usporiadané podľa počtu obyvateľov. Rastúci záujem o portál a pribúdajúce samosprávy ale spôsobili, že sa takéto usporiadanie stalo neprehľadným. V súčasnosti sme zapojené samosprávy rozdelili do 3 kategórii (krajské mestá, ostatné mestá, obce) a sú zoradené abecedne.

Nové kategórie podnetov

Pre lepšiu prehľadnosť sme tiež znížili počet kategórií podnetov, z ktorých si môžete vybrať pri zadávaní podnetu. Niektoré kategórie sme spojili s inými, iné zanikli, a namiesto nich sme pridali nové.

Zobrazovanie podnetov na mape

Upravili sme aj zobrazovanie podnetov na mape. Keďže podnety pribúdajú a mapa hustla, pre lepšiu prehľadnosť si v súčasnosti môžete vybrať zobrazenie  podnetov len za posledný rok alebo všetkých podnetov.

Spätnej väzby nie je nikdy dosť a za každú, ktorá od vás príde, sme vďační. Budeme veľmi radi, keď nám dáte vedieť, ako sa vám zmeny páčia a čo by ste ešte na portáli privítali. Pokiaľ je to možné, radi vaše pripomienky zapracujeme a premietneme do našej práce a fungovania portálu.

Mária Žuffová a Jakub Kmeť

Pridať komentár