« Všetky články

Spustili sme web pre stredné školy

Od októbra 2013 do júna 2014 Inštitút SGI, ktorý zastrešuje aj náš portál Odkazprestarostu.sk, realizoval pilotný vzdelávací projekt Samospráva sa neriadi sama na ôsmich stredných školách po celom Slovensku. Projekt vznikol z potreby doplniť nedostatočné formálne vzdelávanie v oblasti participácie a samosprávy. Jeho cieľom je povzbudiť mladých, aby sa viac zaujímali o verejné dianie na lokálnej úrovni a lepšie sa zorientovali vo fungovaní samosprávy a pomôcť školám učiť o tejto téme príťažlivo a zrozumiteľne. Za týmto účelom Inštitút SGI spustil aj webovú stránku www.vzdelavanie.odkazprestarostu.sk, z ktorej si budú môcť učiteľky a učitelia bezplatne stiahnuť materiály na rôzne témy týkajúce sa participácie a samosprávy na desať vyučovacích hodín.


Inštitút SGI sa prostredníctvom projektu Odkazprestarostu.sk venuje téme občianskej participácie na lokálnej úrovni a riadenia samosprávy dlhodobo. „Pri našej práci sa stretávame s pocitom bezmocnosti, že obyvatelia nemajú možnosť ovplyvňovať, čo sa deje v ich meste či obci. Často sa za tým ale skrýva aj nevedomosť svojich práv, povinností a možností samosprávy. Chceme, aby mladí ľudia tento pocit bezmocnosti nemali, aby vystupovali v komunikácii so samosprávou sebavedomo, kládli rozumné požiadavky, ktoré samospráva môže plniť a trvali na nich. Na to je ale potrebné kvalitnejšie vzdelanie v tejto oblasti. Náš projekt ho chce priniesť,“ hovorí Jakub Kmeť, ktorý projekt riadi.

Projekt bol rozvrhnutý na desať vyučovacích hodín, počas ktorých sa študentky a študenti oboznámili s fungovaním samoprávy a jej kompetenciami, lepšie porozumeli komunálnym voľbám, miestnym referendám a ich podmienkam, či infozákonu. Spoznali tiež rôzne občianske iniciatívy v ich regióne, do ktorých by sa mohli zapojiť. Súčasťou projektu bola aj návšteva zasadnutia mestského zastupiteľstva alebo stretnutie s vedením mesta, a participačné podujatie, počas ktorého navrhli a zrealizovali premenu vybraného verejného alebo poloverejného priestranstva.

Projekt prebiehal na stredných školách v Bratislave, Leviciach, Trenčíne, Prievidzi, Námestove, Spišskej Novej Vsi, Prešove a Košiciach. Materiály zverejnené na webovej stránke www.vzdelavanie.odkazprestarostu.sk umožňujú, aby učitelia a učiteľky na ktorejkoľvek škole na Slovensku mohli projekt kedykoľvek zopakovať, prípadne si z neho vybrať, čo je pre nich relevantné a užitočné. Pri každej hodine je uvedené, čo sa na nej študenti a študentky naučia a za pomoci akých aktivít. Ku každej aktivite je k dispozícii jej detailné vysvetlenie, k niektorým aj pomôcky na stiahnutie. Súčasťou hodín sú aj tipy na menšie projekty, témy esejí či domáce úlohy. Na stránke sa tiež dozviete, ako prebiehali jednotlivé participačné podujatia a kto na školách hosťoval a predstavil svoje občianske aktivity.

Budeme sa tešiť, ak učiteľkám a učiteľom pripravené materiály pomôžu učiť o samospráve a participácii pútavejšie a zrozumiteľnejšie. Preto budeme  vďační za šírenie informácie o webe.

Mária Žuffová

Pridať komentár