« Všetky články

Mladým nie je jedno, kde žijú

Presvedčili sme sa o tom už tretí rok v súťaži Vychytaj problémy svojho mesta s Odkazprestarostu.sk, ktorá je určená študentkám a študentom stredných škôl od 14 do 19 rokov.

Aj tento rok k nám dorazilo vyše sto podnetov z celého Slovenska, ktoré upozorňujú na veľmi konkrétne problémy. Zanedbané verejné priestranstvá, vraky áut, nekvalitné cesty a chodníky, ktorým chýbajú bezbariérové vstupy, čierne skládky, poškodené lavičky a smetné koše sa podarilo zmapovať v 29 mestách a obciach. Takto zmapované problémy zverejníme na portáli Odkazprestarostu.sk, kde má vedenie mesta možnosť reagovať, ako bude problémy riešiť. V prípade, že v meste či obci, kde sme boli upozornení na problém, portál nefunguje, upovedomíme vedenie mesta o jednotlivých podnetoch písomne. Jeden z prínosov tejto súťaže vnímame práve v tom, že sprostredkúva kontakt medzi mladými ľuďmi a samosprávou.  Mladí majú možnosť zistiť, či ich mesto s obyvateľmi komunikuje ochotne a snaží sa riešiť ich problémy. Zároveň môžu lepšie spoznať, ako funguje samospráva.

Do súťaže sa zapojilo tento rok vyše 50 študentov a študentiek zo škôl vo všetkých krajoch s výnimkou Banskobystrického a Trenčianskeho.

Okrem hlavnej kategórie, v ktorej mali súťažiaci za úlohu zmapovať problémy a na webe mesta či obce k nim dohľadať všeobecne záväzné nariadenie, ktoré ich upravujú, sme tento rok spustili aj novú súťažnú kategóriu – Najlepšia fotografia. V rámci nej mali súťažiaci posielať autorské fotografie, ktoré humorným spôsobom upozorňujú na konkrétny problém v ich okolí. Väčšina študentov reagovala na zlý stav ciest alebo skládky odpadu.  V obidvoch kategóriách sme dostali pár výborných súťažných príspevkov, ktoré sme vo štvrtok 6. novembra o 14:00 hod. ocenili v nezávislom kultúrnom centre Záhrada v Banskej Bystrici.

V hlavnej kategórii súťaže sa umiestnili:

1. miesto – Monika Hudáková z Obchodnej akadémie v Košiciach
2. miesto – Petra Kubalová z Gymnázia v Kysuckom Novom Meste
3. miesto – Veronika Sedláčková z Gymnázia v Nových Zámkoch

V kategórii Najlepšia fotografia súťaže sa umiestnili:

1. miesto  – Peter Pavlík a Martin Remiáš z Gymnázia v Hlohovci

2. miesto – Anna Ľuníková zo Spojenej školy v Prešove3. miesto – Veronika Sedláčková z Gymnázia v Nových Zámkoch


3. miesto – Eduard Roček a Ján Centko z Gymnázia v Hlohovci

Víťazkám a  víťazom gratulujeme!

Súťaž sa uskutočnila vďaka podpore Nadácie Intenda v rámci programu Rozvíjame občiansku identitu. Za podporu ďakujeme aj našim sponzorom v abececnom poradí – Cocopinda.sk, Lomography.sk a Martinus.sk.
Veľké ďakujem patrí aj všetkým dobrým učiteľkám a učiteľom, ktorých prácu vnímame v pozadí zaslaných súťažných podnetov každý rok. Ďakujeme im, že svojim študentom pomáhajú a motivujú ich, aby boli aktívni a zaujímali sa, čo sa okolo nich deje.

Mária Žuffová

Pridať komentár