« Všetky články

Odkazprestarostu.sk pomáha riešiť problémy v Prešove už tri roky

Mesto Prešov spolupracuje s naším portálom už tri roky. Za ten čas sa podarilo vyriešiť viac ako 250 problémov, na ktoré prostredníctvom portálu upozornili obyvatelia. Nahlásené problémy sa najčastejšie týkali kvality ciest a chodníkov, zelene a životného prostredia, a čiernych skládok.

„V Prešove funguje portál ako účinný nástroj na mapovanie aj riešenie problémov v meste,“ hodnotí spoluprácu náš kolega Jakub Kmeť, ktorý má na starosti plynulý chod Odkazprestarostu.sk po celom Slovensku. Za tri roky existencie si získal v Prešove viac než 200 aktívnych užívateľov a užívateliek, ktorí k dnešnému dňu poslali vyše 750 podnetov. Najviac podnetov bolo nahlásených na Hlavnej, Prostějovskej a Levočskej ulici. Rovnako aj mesto si prácu s portálom osvojilo rýchlo.

„Mestskí úradníci na mnohé z podnetov reagujú ochotne. Pokiaľ išlo v minulosti o problémy, ktorých riešenie bolo finančne nenáročné, ako napríklad, oprava mestského inventáru, upratanie ulíc, úprava mestskej zelene či odstránenie menších čiernych skládok, mesto vykonalo nápravu v krátkom čase. Na podnety reaguje rýchlo, priemerne do štyroch dní. Priestor na zlepšenie vidím v komunikácii s obyvateľmi o podnetoch, ktorých riešenie mesto nevie z rôznych dôvodov zabezpečiť. Malo by tieto dôvody vysvetliť,“ dodáva Jakub Kmeť.

 

Slide1

Okrem riešenia aktuálnych problémov obyvateľov, náš portál pomáha zorientovať sa v kompetenciách samosprávy. Obyvatelia môžu sledovať pod každým podnetom komunikáciu medzi samosprávou a obyvateľmi, ale aj medzi samosprávami a ďalšími subjektmi, ktorí do riešenia problémov vstupujú. Takto sa prehľadne a bez námahy môžu oboznámiť s fungovaním samosprávy.

-mž

Pridať komentár