« Všetky články

PRAVIDLÁ OCHRANY SÚKROMIA A SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nasledovné informácie Vám poskytujeme v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon”).

Týmito pravidlami spracúvania osobných údajov (ďalej len „Pravidlá“) si prevádzkovateľ SGI plní informačnú povinnosť voči registrovaným návštevníkom – užívateľom webstránky Odkaz pre starostu (ďalej len „OpS”), pracovníkom samospráv ako užívateľom webstránky OPS a iným fyzickým osobám (ďalej len „Dotknuté osoby“) týkajúcu sa spracovania ich osobných údajov (v zmysle čl. 13 Nariadenia).

Týmito Pravidlami sa riadi spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom SGI na všetkých podstránkach webstránky OpS prevádzkovateľa SGI (ďalej len „webstránka OpS“) v zmysle vyššie spomínaného Nariadenia.

Webstránku OpS je možné s výnimkou prípadov vymenovaných v týchto Pravidlách používať bez toho, aby užívateľ musel poskytnúť svoje osobné údaje. Aj v uvedených prípadoch sa dá však podstúpiť kroky na zamedzenie poskytovania osobných údajov.

1. PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom osobných údajov je:

Názov: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
Sídlo: Štúrova 3, 811 02 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 36 070 629
(ďalej len „SGI“ alebo „prevádzkovateľ”).

2. KONTAKT NA OTÁZKY O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pokiaľ máte akákoľvek otázky týkajúce sa týchto Pravidiel alebo zhromažďovania a spracovania Vašich osobných údajov pri používaní tejto webovej stránky, SGI môžete kontaktovať pomocou e-mailu alebo telefonicky:

e-mail: gdpr@institutsgi.sk

tel. č.:   0910 444 636

3. ÚČEL INFORMOVANIA

Ako Dotknutá osoba máte možnosť informovať sa o spracovaní Vašich osobných údajov predtým, ako ich Prevádzkovateľ začne spracúvať.

Cieľom a snahou Prevádzkovateľa je, aby ste ako Dotknuté osoby boli jednoduchým spôsobom informované o spracúvaní Vašich osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa a aby ste poznali svoje práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov.

Pokiaľ máte ako Dotknutá osoba akékoľvek otázky súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na SGI prostredníctvom kontaktov uvedených v týchto Pravidlách.

4. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A DRUH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje uvedené v jednotlivých bodoch tohto článku Pravidiel vás ako Dotknutých osôb, s účelom zaistenia fungovania webovej stránky OpS, konkrétnejšie na účely a na základe právneho základu uvedených v nasledovných bodoch tohto článku Pravidiel. Osobné údaje sú Prevádzkovateľom uchovávané v zabezpečenej databáze spravovanej Prevádzkovateľom.

4.1 Serverové údaje

Návšteva našej webstránky OpS z technických dôvodov z Vášho prehliadača na náš server prenáša dáta, ktoré nám umožňujú optimalizovať našu činnosť a zlepšiť Vašu skúsenosť s webstránkou OpS, jej internetovými podstránkami a konkrétnymi funkcionalitami, ktoré poskytuje. Tieto dáta sa automaticky zbierajú a ukladajú u nás. Tieto dáta nespracúvame tak, aby boli priraditeľné ku konkrétnej osobe.

Tieto údaje sú potrebné z technického hľadiska, nakoľko zabezpečujú stabilitu a bezpečnosť našej webstránky OpS (právnym základom je čl. 6 ods.1 písm. f Nariadenia), môžu zahŕňať najmä:

 • Vašu IP adresa
 • dátum a čas Vašej návštevy
 • krajinu pôvodu požiadavky
 • URL webstránky, ktorá Vás odkázala na webstránku OpS
 • podstránky navštívené na našej webovej stránke
 • informácie o použitom prehliadači (typ prehliadača a jeho verziu, operačný systém, atď.)

Tieto anonymné údaje sú uložené oddelene od akýchkoľvek ďalších informácií, ktoré ste mohli poskytnúť, vďaka čomu ich nie je možné spojiť so žiadnou konkrétnou osobou. Tieto údaje sú používané na štatistické účely s cieľom zlepšovania webstránky OpS a našich služieb.

4.2 Cookies

Za účelom zlepšenia funkcionalít webstránky OpS používame tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré obsahujú informácie umožňujúce identifikáciu častých návštevníkov výlučne po dobu ich návštevy. Cookies sú uložené na pevnom disku počítača alebo vo Vašom mobilnom zariadení a nespôsobia tam žiadne škody, pričom väčšina týchto súborov je z Vášho počítača alebo mobilu zmazaná, keď webstránku OpS opustíte. Cookies na webstránke OpS neobsahujú žiadne osobné údaje.

Zaznamenávame tiež celkový počet návštevníkov našich webových stránok v agregovanej forme bez osobných údajov, čo nám umožňuje aktualizovať a zlepšovať našu webstránku OpS. Ak si používanie cookies neželáte, môžete svoj počítač nastaviť tak, aby vás upozornil alebo aby odmietol všetky cookies prostredníctvom prehliadača. To však môže mať vplyv na správne fungovanie niektorých funkcií webstránky OpS. Z toho dôvodu, Vám v prípade zlyhania niektorých funkcionalít webstránky OpS odporúčame skontrolovať nastavenie cookies vo Vašom webovom prehliadači.

4.3 Google analytics

Webstránka OpS používa nástroj Google Analytics slúžiaci na analýzu webstránok, poskytovaný spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

Google Analytics používa súbory cookies za účelom umožnenia analýzy používania webstránky OpS.

Informácie vytvorené pomocou cookie o Vašom používaní webstránky OpS (napr. IP adresa či čas, miesto a frekvencia návštev webstránky OpS) sa spravidla odosielajú na Server spoločnosti Google Inc. v USA a tam sa ukladajú.

SGI používa nástroj Google Analytics s anonymizáciou IP adries. Každá IP adresa je tak skrátená za účelom anonymizácie pred tým ako dôjde k jej prenosu von z územia EÚ. Zvýrazňujeme, že tieto údaje sú použité výlučne na analýzu využívania webstránky OpS. Google Inc. nikdy nekombinuje tieto údaje s inými údajmi, ktoré ste Google Inc. poskytli.

Ako už bolo uvedené, sťahovanie cookies do Vášho počítača môžete znemožniť upravením nastavenia Vášho internetového prehliadača. Okrem toho môžete získavanie údajov vytvorených prostredníctvom súboru cookie, ktoré sa vzťahujú na Vaše používanie webstránky OpS (vrátane Vašej IP adresy) a spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google Inc., zakázať tak, že si stiahnete a nainštalujte plug-in.

Google Analytics používame na to, aby sme mohli analyzovať používanie našej webstránky OpS a pravidelne zlepšovať jej funkcionality. Získanými štatistikami môžeme zlepšovať spôsoby, resp. formy, akými informujeme o našich výskumných výstupoch a prispôsobiť ich pre Vás ako návštevníka. Vo výnimočných prípadoch, kedy dochádza k odovzdaniu osobných údajov do USA, sa spoločnosť Google Inc. podriadila EU-US Privacy Shield (pozri https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework)

4.4 Priame kontaktovanie

Na webstránke OpS vám ponúkame možnosť nás priamo kontaktovať prostredníctvom e-mailu. V takom prípade sú odosielateľom poskytnuté informácie uložené len na účel umožnenia komunikácie medzi odosielateľom a SGI. Žiadne takéto údaje neposkytujeme tretím stranám.

Ak si na spracovanie Vašich osobných údajov vyžiadame Váš súhlas, uskutoční sa to na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. a Nariadenia.

Údaje nie sú nijakým spôsobom kombinované s ďalšími údajmi, ktoré mohli byť získané inými súčasťami webstránky OpS.

4.5 Registrovaní návštevníci – užívatelia webstránky OpS

 4.5.1 Rozsah služieb po registrácií užívateľa webstrány OpS

Nižšie opisujeme rozsah služieb pri aktívnom využívaní webstránky OpS, t.j. po registrácií užívateľa. Webstránka OpS slúži najmä pre hlásenie problémov týkajúcich sa hmotných vecí, ktoré môžu byť upratané, opravené, vymenené, alebo odstránené. Podnet sa musí viazať ku konkrétnej lokalite, preto pri nahlasovaní vyžadujeme fotografiu (alebo video záznam).

4.5.2 Zlepšenie služieb 

Pri základnej službe (viď bod 4.5.1.) Vám po každom prihlásení sa na webstránku OpS umožňujeme nahlasovať podnety. Našim cieľom je neustále zlepšovať formu, ako aj obsah predávaných informácií na webstránke OpS, preto poskytujeme aj doplnkové služby uvedené v nižšie uvedených bodoch.

4.5.2.1 Anketa

Každá samospráva môže v rámci portálu Odkaz pre starostu vytvoriť anketu a opýtať sa tak užívateľov webstránky OpS na otázky súvisiace s pôsobením samosprávy. V rámci ankety dochádza k zberu osobných údajov, ktoré majú v spracovanej forme samosprávam pomôcť lepšie porozumieť potrebám obyvateľov. Údaje budú využité len pre účely štatistického vyhodnotenia a nikdy nebudú poskytované samospráve či inej tretej strane v nespracovanej forme, viazané na konkrétneho užívateľa.

Vaše osobné údaje, a to najmä Vašu overenú e-mailovú adresu alebo IP adresu použijeme, aby sme Vás pozvali zúčastniť sa na ankete. Prieskumy ako také sa vykonávajú anonymizovane, pokiaľ od Vás nemáme povolenie na neanonymizovaný prieskum. Získať závery o Vašej osobe z Vašich odpovedí môžeme len v prípadoch Vášho súhlasu s neanonymizovaným prieskumom.

4.5.2.2 Prieskum medzi užívateľmi

Vďaka prieskumu medzi užívateľmi dokážeme vykonávať rozhodnutia o funkcionalitách webstránky OpS postavené na štatistických základoch. Vaše osobné údaje, a to najmä Vašu overenú e-mailovú adresu použijeme, aby sme Vás pozvali zúčastniť sa na prieskume. Prieskumy ako také sa vykonávajú anonymizovane, pokiaľ od Vás nemáme povolenie na neanonymizovaný prieskum. Zaoberáme sa pri tom radou tém, ako sú napríklad demografické ukazovatele, užívateľské zvyklosti alebo návrhy na zlepšenie služby. Zbierame osobné údaje, ktoré anonymizujeme za účelom ochrany užívateľov, aby sa údaje nedali v žiadnom prípade vystopovať späť k Vašej osobe.

4.5.3 Spracovanie osobných údajov užívateľa webstránky OpS

V rámci používania webstránky OpS, na Vašu registráciu a tým na získanie našich základných služieb je nevyhnutne potrebné, aby ste nám poskytli k dispozícii Vaše nasledujúce osobné údaje:

 • E-mailová adresa
 • Meno
 • Priezvisko (pri online registrácii dobrovoľný údaj)
 • Mesto/obec, ulica (aktuálneho pobytu)
 • Vek

Tieto osobné údaje je nevyhnutne potrebné spracúvať za účelom umožnenia Vášho využívania webstránky OpS. Pre nahlásenie podnetu je taktiež nevyhnutné priložiť aspoň jednu fotografiu aktuálneho stavu. Takáto dokumentácia uľahčuje identifikáciu podnetu a zároveň potvrdzuje jeho vierohodnosť. Rovnako pomáha, keď je na fotografii vidieť širšie okolie, kde sa podnet nachádza.

Pri nahlasovaní podnetu je potrebné uviesť krátky názov a popis problému, zvoliť jednu z príslušných kategórií a podkategórií (typov), určiť lokalizáciu vpísaním ulice, priložiť fotografiu a vyplniť vyššie uvedené kontaktné údaje (povinný je iba e-mail a meno).

Po pridaní a schválení ľubovoľného podnetu je na webstránke OpS užívateľovi zriadený účet na základe jeho zadaných kontaktných údajov. Prístupové údaje sú užívateľovi zaslané e-mailom spolu s potvrdením o odoslaní jeho podnetu zodpovednému pracovníkovi príslušnej samosprávy.

Každý užívateľský účet je aktivovaný bezprostredne po zaslaní prístupových údajov užívateľovi. Prihlásiť sa na účet je možné z hlavnej stránky webstránky OpS po kliknutí na odkaz Prihlásenie, alebo priamo cez odkaz https://www.odkazprestarostu.sk/login.

Po prihlásení sa zobrazia základné informácie, ktoré o užívateľovi evidujeme v našich databázach (meno, priezvisko, e-mail) a zoznam všetkých ním pridaných schválených podnetov. Užívateľ má možnosť zmeny hesla a výberu profilovej fotografie, ktorá sa v prípade, že si užívateľ neželá zostať pri pridávaní podnetu v anonymite, zobrazí na stránkach príslušných zaslaných podnetov.

Primárna funkcia účtu je poskytnúť užívateľovi možnosť aktualizovať ním pridané podnety prostredníctvom zaslania dodatočného opisu zmeneného stavu problému s možnosťou pridať fotografie alebo video dokumentujúce aktuálny stav.

V prípade dokázania opakovaného zadávania nepravdivých podnetov zo strany užívateľa si administrátor domény vyhradzuje právo užívateľský účet zablokovať.

Zdôrazňujeme, že od každého užívateľa, ktorý podáva podnet prostredníctvom webstránky OpS, vyžadujeme zadanie jeho mena a e-mailovej adresy, pričom vyplnenie priezviska nie je povinné. E-mailová adresa slúži výhradne na komunikáciu administrátora stránky s užívateľom tak, aby bol užívateľ informovaný o každej zmene súvisiacej s jeho pridaným podnetom. Prostredníctvom e-mailu dostane každý užívateľ, ktorý pridáva podnet, informácie o tom, ako postupovať pokiaľ bude chcieť opis alebo dokumentáciu podnetu na našich stránkach aktualizovať (napríklad v prípade, že bol podnet vyriešený alebo sa nahlásený stav dokonca zhoršil).

Zadané e-mailové adresy nebudú na našej stránke zverejnené, nikdy ich neposkytneme tretím osobám a garantujeme, že nebudú zneužité. Pri pridávaní každého podnetu odporúčame kvôli evidencii počtu podnetov od toho istého užívateľa používať vo formulári pre nahlasovanie podnetov vždy rovnakú e-mailovú adresu.

Meno (v prípade uvedenia aj priezvisko), ktoré užívateľ do systému zadá, bude uvedené aj v nahlásení podnetu zaslanom zodpovednému zamestnancovi na príslušnom miestnom úrade.

Ak si na spracovanie Vašich osobných údajov vyžiadame Váš súhlas, uskutoční sa to na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Užívateľ nie je povinný ich poskytnúť. Sú však nevyhnutné na účely umožnenia užívania webstránky OpS užívateľom.

Uvedené sa nevzťahuje na spracovanie údajov o Vašom pohlaví inak ako na účely oslovenia v komunikácii, veku, pohlavia, mesta a ulice aktuálneho bydliska, inak ako na umožnenie spracovania štatistických výstupov. Tieto osobné údaje môžeme spracovať iba na základe Vášho súhlasu s personalizovaným vyhodnotením údajov, ak ich udelíte.

4.5.4 Spracovanie osobných údajov v rámci internetovej registrácie 

Ak si želáte registrovať sa v súvislosti s využívaním webstránky OpS, musíte zadať svoju e-mailovú adresu. Na registráciu používame postup tzv. „dvojitého explicitného súhlasu“ (double-opt-in). Vaša registrácia teda bude dokončená len v prípade, ak ju potvrdíte kliknutím na link, ktorý bude súčasťou Vám zaslaného potvrdzujúceho e-mailu pre tento účel. Ak k príslušnému potvrdeniu z Vašej strany nedôjde bezodkladne, Vaše prihlásenie sa automaticky vymaže z našej databázy.

Účelom spracovania údajov je umožnenie nahlasovania podnetov na základe Vášho explicitného záujmu. Zákonnosť spracúvania údajov vyplýva z čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Užívateľ nie je povinný ich poskytnúť. Sú však nevyhnutné na umožnenie aktívneho užívania webstránky OpS užívateľom, t.j. zadávania podnetov.

4.5.5 Spracovanie osobných údajov na profilované vyhodnotenie údajov 

Ak ste nám na to dali svoj súhlas, budeme Vaše užívateľské správanie vyhodnocovať formou automatizovaného spracovania Vašich ďalej uvedených základných osobných údajov a údajov o Vašom užívateľskom správaní. Vaše údaje ohľadne Vášho užívateľského správania budú priradené k Vašej osobe. Tieto informácie zbierame a spracovávame pre zlepšenie funkcionalít našej webstránky OpS a za účelom ich zladenia so záujmami a ich optimalizácii pre našich užívateľov.

Na to vyhodnocujeme nasledujúce údaje:

Základné údaje: Meno, priezvisko, mesto a ulica aktuálneho pobytu, vek a pohlavie.

Užívateľské správanie: Miesto podnetu, druh podnetu, popis podnetu, z akej platformy bol nahlásený, komentovanie a hodnotenie podnetov a ich klasifikácia do kategórií.

Účelom je profilované vyhodnocovanie údajov, a to v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia. Užívateľ nie je povinný údaje na tento účel poskytnúť. Ich neposkytnutie sa užívateľa bezprostredne nedotkne. Ich poskytnutie môže však pomôcť SGI zlepšiť funkcionality a ich zladenie so záujmami a optimalizáciu pre užívateľov vo všeobecnosti.

V tejto súvislosti Vás upozorňujeme na Vaše práva v zmysle týchto Pravidiel

4.5.6 Spracovanie osobných údajov na prieskum medzi užívateľmi a prieskum verejnej mienky 

Vaše osobné údaje budú spracovávané na účely prieskumu medzi užívateľmi a prieskum verejnej mienky. Vaše osobné údaje sa pri tom anonymizujú, používame ich na štatistické účely len pre potreby našej spoločnosti a nedajú sa nikdy vystopovať späť k Vašej osobe. Voči tomuto spracovaniu údajov môžete namietať kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu s okamžitou účinnosťou, ako je uvedené v týchto Pravidlách.

Účelom spracovania Vašich údajov je oprávnený záujem SGI na zlepšení funkcionalít webstránky OpS, a to v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Ochranu osobných údajov našich užívateľov zabezpečujeme tak, že prieskum trhu vykonávame s anonymizovanými údajmi. Užívateľ nie je povinný údaje na tento účel poskytnúť. Ich neposkytnutie sa užívateľa bezprostredne nedotkne. Ich poskytnutie môže však pomôcť SGI zlepšiť funkcionality a ich zladenie so záujmami a optimalizáciu pre užívateľov vo všeobecnosti.

4.6 Pracovníci samosprávy ako užívatelia webstránky OpS

 4.6.1 Rozsah služieb po registrácií pracovníka na webstránke OpS

Nižšie opisujeme rozsah služieb pri využívaní webstránky OpS zamestnancami jednotlivých samospráv zapojených do spolupráce s OpS, t.j. po zriadení účtu na webovej stránke OpS pracovníkovi samosprávy. Po zriadení účtu na webstránke OpS je každému pracovníkovi vytvorený profil.

Webstránka OpS slúži pre pracovníkov najmä pre riešenie hlásených problémov užívateľmi týkajúcich sa hmotných vecí, ktoré môžu byť upratané, opravené, vymenené, alebo odstránené.

4.6.2 Spracovanie osobných údajov pracovníka

V rámci používania webstránky OpS, na zriadenie Vášho účtu a tým umožnenie riešenia jednotlivých podnetov v rámci Vašej samosprávy je nevyhnutne potrebné, aby ste nám poskytli k dispozícii Vaše nasledujúce osobné údaje:

 • E-mailová adresa
 • Meno
 • Priezvisko
 • Profilová fotka (nepovinný údaj)
 • Rola
 • Organizačný útvar (nepovinný údaj)

Tieto osobné údaje je nevyhnutne potrebné spracúvať za účelom umožnenia Vášho využívania webstránky OpS.

Prístupové údaje sú pracovníkovi zaslané e-mailom.

Každý užívateľský účet je aktivovaný bezprostredne po zaslaní prístupových údajov pracovníkovi. Prihlásiť sa na účet je možné z hlavnej stránky webstránky OpS po kliknutí na odkaz Vstup pre samosprávy, alebo priamo cez odkaz https://www.samospravy.odkazprestarostu.sk/login, pričom je nutné na prihlásenie využiť prístupové údaje doručené pracovníkovi.

Po prihlásení sa zobrazia základné informácie, ktoré o pracovníkovi evidujeme v našich databázach (meno, priezvisko, e-mail). Pracovník má možnosť zmeny svojich osobných údajov uvedených v užívateľskom profile pracovníka.

Primárna funkcia účtu je poskytnúť pracovníkovi možnosť vybavovať podnety užívateľov týkajúce sa samosprávy pracovníka, komunikovať informácie o podnete, ako aj možnosť nastavenia notifikácii k jednotlivým podnetom, ktoré pracovník zastrešuje.

Zadané e-mailové adresy nebudú na našej stránke zverejnené, nikdy ich neposkytneme tretím osobám a garantujeme, že nebudú zneužité.

Účelom spracovania údajov je umožnenie zriadenia účtu na webstránke OpS a vybavovanie podnetov užívateľov v danej samospráve. Ak si na spracovanie Vašich osobných údajov vyžiadame Váš súhlas, uskutoční sa to na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Pracovník nie je povinný ich poskytnúť. Sú však nevyhnutné na účely umožnenia užívania webstránky OpS pracovníkom.

4.6.3 Spracovanie osobných údajov na účely komunikácie s OpS 

Ak ste nám na to dali svoj súhlas v priebehu využívania webstránky OpS pracovníkom dochádza k automaticky generovanej „komunikácii“ s OpS, tzn. OpS poskytuje pracovníkom informácie o podnetoch a skutočnostiach s nimi súvisiacimi. Pracovníci samosprávy majú pritom možnosť nastaviť si takéto automatické notifikácie, prípadne ich zamedzenie priamo v profile pracovníka. OpS je zároveň oprávnené zasielať pracovníkom komunikácie v prípade noviniek alebo v prípade výskytu  problému súvisiacemu s podnetmi spracovanými pracovníkom.

Účelom spracovania údajov je umožnenie komunikácie medzi OpS a Vami. Zákonnosť spracúvania údajov vyplýva z čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Pracovník nie je povinný ich poskytnúť. Sú však nevyhnutné na umožnenie aktívnej komunikácie ohľadom fungovania webovej stránky OpS a riešenia podnetov.

5. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Osobné údaje registrovaných návštevníkov – užívateľov webstránky OpS sa uchovajú po dobu existencie účtu na webstránke OPS.

Osobné údaje pracovníkov samosprávy sa využívajú po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi SGI a konkrétnou samosprávou, týkajúceho sa využívania OpS, maximálne po dobu 5 rokov odo dňa zrušenia profilu pracovníka.

Uchovávanie osobných údajov nebude trvať dlhší čas ako je čas nevyhnutný k splneniu našich zmluvných, resp. zákonných povinností alebo k odvráteniu nárokov zo zodpovednosti za škodu.

Osobné údaje, ktoré sú spracúvané na základe súhlasu, budú spracúvané do odvolania súhlasu. Udelený súhlas na spracovanie osobných údajov ste oprávnený kedykoľvek odvolať.

6. PRÁVA DOTKNUTÝCH SUBJEKTOV

Týmto Vás rovnako chceme upozorniť, že podľa článku 15 a nasl. Nariadenia, Vy, ako dotknutý subjekt, ste oprávnený:

 1. žiadať od SGI kedykoľvek prístup k Vašim osobným údajom, opravu a vymazanie Vašich osobných údajov, ako aj namietať voči ich spracovaniu;
 2. máte aj právo požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov v prípadoch uvedených v článku 18 Nariadenia,
 3. máte právo požadovať získanie osobných údajov, ktoré ste poskytli SGI, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, v prípadoch stanovených v článku 20 Nariadenia.

Vaše žiadosti v zmysle vyššie uvedeného musia byť podané písomne SGI na: gdpr@institutsgi.sk. Za všetky ďalšie kópie Vašich údajov s výnimkou prvej kópie sme oprávnení požadovať úhradu poplatku a vzniknutých nákladov. Nevzťahuje sa to na elektronické poskytovanie informácií. Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch stanovených v Nariadení nie sme povinný Vašej žiadosti vyhovieť (úplne alebo sčasti). V každom prípade po doručení vašej žiadosti vás budeme informovať o výsledku jej vybavenia.

Taktiež máte právo podľa čl. 77 Nariadenia podať sťažnosť príslušným orgánom dohľadu na ochranu osobných údajov, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, ak sa domnievate, že spracovanie Vašich osobných údajov vykonané prostredníctvom webovej stránky OpS, Odkaz pre starostu alebo SGI porušuje platné právne predpisy.

Celkovo teda medzi Vaše práva ako práva dotknutej osoby patrí:

 • právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov,
 • právo na vymazanie osobných údajov, ak uplynul účel spracúvania, ak bol odvolaný súhlas (v prípade spracúvania na základe súhlasu), ak neboli údaje spracúvané zákonným spôsobom alebo ak to vyžaduje zákon,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov inému prevádzkovateľovi,
 • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.

SGI prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia na ochranu osobných údajov zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov Vás ako dotknutej osoby, pričom vzal do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ako aj rozsah možných rizík.

7. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov môže dochádzať k ich prenosu tretím stranám. Prenos sa deje vždy v súlade s Nariadením, a to buď na základe Vášho súhlasu alebo iného príslušného právneho základu (plnenie zmluvy, plnenie zákonnej povinnosti, oprávnený záujem SGI).

Pokiaľ nie je nižšie uvedené inak, tak Vaše údaje sú spracúvané len na území EÚ, nie sú poskytované do tretích krajín.

8. POUŽÍVANIE SPROSTREDKOVATEĽOV NA SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Verejným inštitúciám ako sú správne orgány, súdy alebo orgány činné v trestnom konaní sa budú osobné údaje poskytovať len v zákonom povolenom rozsahu.

Poskytovateľ je oprávnený na účely zaistenia ochrany osobných údajov použiť taktiež subdodávateľov. Subdodávatelia sú na základe zmluvy alebo osobitného právneho predpisu viazaní rovnakými povinnosťami na ochranu osobných údajov v rozsahu uvedenom v týchto Podmienkach alebo inom právnom akte medzi poskytovateľom a subdodávateľom, a to predovšetkým pokiaľ ide o poskytnutie záruk spojených so zavedením primeraných technických, organizačných a personálnych opatrení na ochranu osobných údajov.

9. INFORMOVANIE O AKTIVITÁCH A NOVINKÁCH

O našich výskumných aktivitách Vás niekedy informujeme prostredníctvom zasielania noviniek, e-mailov a publikácií. V daných prípadoch spracúvame tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a/alebo telefónne číslo. Ak nemáte záujem tieto informácie dostávať kedykoľvek sa  môžete odhlásiť, najjednoduchšie cez odkaz priamo v texte takejto informácie alebo postupovať podľa bodu č. 6.

10. ZVEREJŇOVANIE

Niektoré osobné údaje zverejňujeme:

 • na webstránke OpS alebo na sociálnej sieti Facebook (https://www.facebook.com/odkazprestarostu/),
 • v masovokomunikačných médiách.

Pomáha nám to informovať verejnosť o našich aktivitách a pre väčšiu transparentnosť aj získavať ďalšie prostriedky na našu výskumnú činnosť.

11. NEPLNOLETÍ

Webová stránka OpS nie je vytvorená ani zámerne necieli na deti mladšie ako 16 rokov. Našim cieľom nie je cielene zhromažďovať alebo uchovávať údaje o jedincoch mladších ako 16 rokov. Osoba mladšia ako je odporúčaná alebo zákonná hranica v SR nesmie zasielať SGI žiadne informácie. V prípade, že ste mladší alebo neplnoletí, budete na používanie webstránky OpS potrebovať súhlas rodiča(ov) alebo právneho(ych) zástupcu(ov), s výnimkou prípadov, že takéto činnosti sú v SR povolené.

12. ZMENY

Tieto Pravidlá môžeme zmeniť alebo upraviť alebo zamedziť prístup na webstránku OpS alebo jej obsah, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia. Posledná zverejnená verzia Pravidiel je vždy dostupná na našej webstránke OpS.

35 komentárov


Pridať komentár

Comments RSS and TrackBack Identifier URI ?

olga almassyova

na ihrisku sme boli viac krat, bola v tom aj sobota, a nikdy nebolo otvorene, neviem preco sa ma detske ihrisko zatvarat, ved nie je na vystavu urcene, ale pre deti, aby sa hrali..

5 novembra, 2018 9:58 am

Peter Padych

Ok.

8 januára, 2019 8:52 am

Ioan

Dobrý deň prajem, prosím vás mal by asy návrh ak by sa dalo robiť niečo s ihriskom vedľa ulice Jana Poničana, vyzerá to tam smutné… Samozrejme podotýkam, že toto ako vyzerá aktuálne vyzerá už minimálne 4 roky, viď príloha foto. Ďakujem pekne

18 januára, 2019 1:50 pm

Marian Gálik

Budem prispievať

27 januára, 2019 10:00 pm

Jana

Dalo by sa posadiť na Štefánikovi ulici Pezinok na tej strane, kde nieto ani jedného stromu zopár stromov? Vieme, že stromy ochladzujú mesto, tak by sa mi páčilo aj tam zopár kusov.

2 februára, 2019 7:19 pm

Helena

Na salezianskej ul pred domom cislo 2609/7 a 9 je rozryta zem do jam po dazdi kaluze so zapachsjucim bahnom lebo neodteka voda a este to rizryvaju auta v kete su v kaluziach komare takto to je cele roky niekedy sa neda prejst ku vchodu taka spina ide z tych vyrytych jam a v tomto humuse parkuju auta a na kolesach prenasaju kusy blata na priestor pred domom

13 februára, 2019 1:13 pm

helena

Mame pred domom Salezianska 7 a 9 rozryte bahnisko blatove jamy s kaluzami cely chodnik je same kusy blata nic sa s tym cele roky nerobi laskavo vas ziadam o napravu

20 februára, 2019 12:36 pm

Kate

Ako sa bude riesit parkovanie v Petrzalke. Je to katastrofa.

4 marca, 2019 8:49 am

Marta

Chcem sa informovat kto ma na starosti alebo pod koho patri udrzba detskeho ihriska v Puchove miestna cast Hrabovka.Je to velmi znecistene, plno odpadkov, plastovych flias, plechoviek od piva, konarov…vobec nie vhodne pre deti a nie je to bezpecne

28 marca, 2019 7:55 pm

Marta

Chcem sa informovat kto ma na starosti alebo pod koho patri udrzba detskeho ihriska v Puchove miestna cast Hrabovka.Je to velmi znecistene, plno odpadkov, plastovych flias, plechoviek od piva, konarov…vobec nie vhodne pre deti a nie je to bezpecne a nijak zabezpecene pred padom dole do rieky, stromy co tam boli vyschli, zislo by sa to ohradit kvoli bezpecnosti, pravidelne cistit pieskovisko a dat tam novy piesok ..

28 marca, 2019 8:01 pm

Štefan

Výtlky na ulici K.Adlera

1 apríla, 2019 3:19 pm

Jan

.

7 apríla, 2019 5:54 pm

MIlo

Prosim mozete docistit cestu na adrese Cesta k vodojemu Budatin – horna cast. Akosi ste to nespravili, iba cast tejto cesty.

12 apríla, 2019 6:44 am

Perla

Prosím pána starostu, nakoľko MHD patrí mestu, aby si znovu mohli ztp občania dobíjať čipovú kartu za 1-3 eurá ako to bolo pred tým. Ja som invalidna a 15 eur nedokážem previezť ani keď pôjdem s doprovodom. Ďakujem aspoň za premyslenie. Invalidni občania určite nie sú tí, ktorí MHD zneužívajú, chorý človek je rád, keď vôbec vychádza von.

22 apríla, 2019 11:56 am

Ján

.

4 mája, 2019 8:12 am

Jozef

Dobry den chcel by som nahlasit prepad cesty ul. Poľná

28 mája, 2019 11:50 am

Ondrej Baláž

Neviem kto dopracuje Ivanske novinky ale mne nikdy nie do schranky.

31 mája, 2019 6:55 am

Patrik

Xxxx

6 júna, 2019 7:47 am

Patrik

Prosím o rezať divoké olivy na ulici Jasovská ďakujem pripadne odstránenie

6 júna, 2019 7:50 am

Patrik

Dobrý deň ešte mam jeden podnet pre vás denodene cestujem do prace autom pracujem na kopcianskej92 v okolí sú firmy a je tam aj colný sklad nakoľko cesta je v zalostnom stave potrebujem oznámiť a nahlásiť opravu cesty ktorá je havrajinom stave pošlem aj foto

7 júna, 2019 11:59 am

Patrik

Porucha cesty a kanalizácie Kopčianska 88 90

7 júna, 2019 12:02 pm

Anezka

Vaz.pan starosta tesi ma tayo moznost kontaktu.Dovolila by simsi orosbu na opravy vytlku na vstipe na Polnu ulicu v Mlynarciach vytlk je pricny na sirku ulice neda sa obist bez rizika ze v n xistane

27 júna, 2019 8:40 am

Stanislav

Dobrý deň. Včera od 21 do 2 hod bola disco zábava nedalo sa spať na Vlčincoch. Volal som mestskú políciu Že dalo mesto povolenie. Je to normálne že 20 000 tu musí počúvať. Nemajú ohľad na starších deti. Chcel dy som vidieť ten podpis poslanca čo to schválil. Ďakujeme za super noc.

21 júla, 2019 5:29 pm

Matus

Skladka

22 júla, 2019 1:10 pm

John willam

Potrebujete urgentnú pôžičku na vyriešenie svojho finančného problému? Ak máte záujem, kontaktujte nás: (jwillieloanfirm00@gmail.com pre viac informácií.

4 septembra, 2019 5:35 pm

Stano

Dobrý deň som róm pre nepočujúcich …PPO Dema ukradol bicykel značky Torpato 12.30h ukradol bicykel zmizol

26 októbra, 2019 2:54 pm

referát dopravy

Dobrý deň,
dovolím si zapojiť sa do diskusie, keďže je to jednoduchšia a rýchlejšia cesta ako ísť cez administrátora. Danú dopravnú situáciu prekonzultujem s dopravným inžinierom na Okresnom dopravnom inšpektoráte Malacky.

Ing.Lívia Štulajterová,
referát dopravy mesta Stupava

3 marca, 2020 6:44 am

jan

Suhlasim

6 mája, 2020 2:53 pm

Irenka

Súhlasím

21 mája, 2020 4:53 am

Jan

ok

12 júla, 2020 9:22 pm

Majo

ok

18 júla, 2020 9:34 pm

Juraj Ris

Ok

19 júla, 2020 6:22 pm

Karol

.

2 novembra, 2020 7:33 am

비트코인마진거래

Thank you for sharing your info. I really appreciate your efforts and I am waiting for your further post thank you once again.

3 januára, 2021 1:32 pm


Pridať komentár