« Všetky články

Zlaté vedro za rok 2020 si odniesli Nitra, Dubnica nad Váhom a Malacky

Odkazprestarostu.sk odovzdal ocenenie Zlaté vedro jedenástim samosprávam, ktoré v roku 2020 dosiahli najlepšie výsledky v riešení podnetov a komunikácii s občanmi. Najčastejšou oblasťou, v ktorej obyvatelia miest a obcí počas uplynulého roka nahlasovali podnety na riešenie, sa po prvý krát od spustenia tejto služby v roku 2010 stala zeleň a životné prostredie.

„Hodnotíme nielen pomer vyriešených podnetov, ale zohľadňujeme aj ich náročnosť a celkový počet podnetov, ktoré samosprávy museli riešiť,” vysvetľuje Barbora Peregrim, projektová manažérka Odkazu pre starostu. „Zamerali sme sa aj na spôsob, akým mestá a obce o riešení podnetov s občanmi komunikujú. Samosprávy sme rozdelili do dvoch kategórii podľa veľkosti – na väčšie a menšie ako 20-tisíc obyvateľov.”

V kategórii Riešenie podnetov sa spomedzi samospráv nad 20 000 obyvateľov najlepšie umiestnilo mesto Nitra, ktoré v roku 2020 úspešne vyriešilo 572 podnetov od občanov.

„Napriek pandémii, ktorá udrela v rozsahu, s akým nikto na svete nemohol vopred rátať, sme sa usilovali a stále sa usilujeme, aby nebola ohrozená činnosť úradu, ktorej súčasťou sú aj riešenia podnetov z Odkazu pre starostu. V tejto snahe sme sa snažili skĺbiť dve veci – promptné riešenie problémov obyvateľov nahlásených na platforme Odkaz pre starostu a súčasne ochranu zdravia zamestnancov, ktorí tieto podnety riešili nepretržite, aj v pandemickom období,” hovorí Marek Hattas, primátor mesta Nitra. „Oceňujem prácu nielen všetkých zložiek samosprávy, ktoré odstraňovali nahlásené podnety, ale aj nasadenie zamestnankyne, ktorá má u nás pod palcom koordináciu podnetov s kompetentnými pracovníkmi. Všetci títo zamestnanci mesta a rovnako aj obyvatelia, ktorí nie sú ľahostajní k svojmu okoliu, prispievajú k nášmu spoločnému cieľu – krajšej Nitre.“

Marek Hattas, primátor mesta Nitra, preberá Zlaté vedro za najlepšie riešenie podnetov v roku 2020 spomedzi samospráv nad 20-tisíc obyvateľov

Na druhom mieste sa umiestnila mestská časť Bratislava – Rača a na treťom Levice. Medzi menšími samosprávami pod 20 000 obyvateľov si najlepšie počínali Malacky s 211 vyriešenými podnetmi, nasledované mestom Púchov, tretie miesto obsadila Handlová.

V oblasti komunikácie zvíťazila medzi mestami nad 20 000 obyvateľov Dubnica nad Váhom. Hodnotitelia sa sústredili na úplnosť odpovede – či obsahuje informácie, kto a kedy sa bude podnetom zaoberať. Úlohu zohrala aj rýchlosť, s akou odpoveď prišla. Ak na ňu ohlasovatelia nemuseli čakať dlhšie ako sedem dní a ak sa o výsledku riešenia dozvedeli od kompetentných, mesto alebo obec získali bonusové body. Na druhom mieste sa umiestnil magistrát mesta Bratislava a tretie miesto obsadila Prievidza. Spomedzi samospráv pod 20 000 obyvateľov najlepšie komunikujú Malacky, ktoré si tak odniesli prvé miesto ako v komunikácii, tak aj v riešení podnetov. Na druhom mieste sa umiestnil Dolný Kubín a na treťom mestská časť Košice-Krásna. 

„V čase, keď nám moderné technológie núkajú množstvo komunikačných kanálov a najmä v priestore sociálnych sietí vznikajú mätúce skupiny a fanpages nesúce názov mesta, môže byť pre obyvateľa náročné identifikovať ten najlepší spôsob, ako a kam sa na samosprávu so svojou požiadavkou obrátiť. Považujeme preto za veľmi dôležité, že naši obyvatelia už Odkaz pre starostu vnímajú ako spoľahlivú platformu na komunikáciu s mestom a jeho predstaviteľmi. Odkaz pre starostu sa za roky užívania stal relevantnou platformou a pre obyvateľov istou pôdou, na ktorej vedia, že budú vypočutí a ich problémy a podnety budú riešené,” hovorí Peter Wolf, primátor mesta Dubnica nad Váhom. „Vysvedčenie, ktoré nám Odkaz pre starostu v rámci ocenenia Zlaté vedro vystavuje, je pre nás nielen povzbudením do ďalšej práce, ale aj uistením, že sme sa vydali správnou cestou v komunikácii s občanmi a využívame moderné nástroje na to, aby sme skvalitňovali život v meste.“

Peter Wolf, primátor mesta Dubnica nad Váhom, preberá Zlaté vedro z najlepšiu komunikáciu v roku 2020 spomedzi samospráv nad 20-tisíc obyvateľov

Každoročné ocenenie Zlaté vedro udeľuje Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) samosprávam zapojeným do projektu Odkazprestarostu.sk, pomocou ktorého môžu ľudia jednoducho nahlasovať problémy vo svojom okolí samospráve. V roku 2020 užívatelia webstránky a mobilných aplikácii pridali spolu 18 441 podnetov a samosprávy z nich zatiaľ úspešne vyriešili 7545, t.j. 41 percent. Okrem nich je 7954 podnetov je ešte v procese riešenia a ďalšie stále čakajú na odpoveď. „Hodnotením chceme motivovať samosprávy zapojené do projektu a zároveň upozorniť na dobré príklady riešenia podnetov a komunikácie s občanmi,” dodáva Barbora Peregrim. Prostredníctvom tohto portálu momentálne so svojimi obyvateľmi komunikuje viac ako 170 samospráv po celom Slovensku.

Najčastejšou kategóriou, v ktorej v roku 2020 užívatelia nahlásili až 4698 podnetov, bola zeleň a životné prostredie. „V posledných rokoch vidíme zvyšujúci sa záujem obyvateľov miest a obcí o túto oblasť, pod ktorú spadá napríklad starostlivosť o stromy, kríky a trávnaté plochy, ale aj odpratávanie odpadkov a čiernych skládok. V roku 2020 ich bolo prvýkrát viac, ako problémov na cestách a chodníkoch, čo bývala až doteraz tradične najväčšia kategória,” vysvetľuje Veronika Hincová Frankovská, analytička SGI. Nahlásené podnety sa týkali aj zlého parkovania či vrakov, mestského mobiliáru, nesprávneho dopravného značenia, či vizuálneho smogu. 

„Za jedenásť rokov fungovania Odkazu vnímame, že sa zmenila komunikácia a spolupráca medzi samosprávami a ich obyvateľmi,” hovorí Veronika Prachárová, riaditeľka SGI. „Dnes už množstvo samospráv reaguje na každý prijatý podnet a informujú o priebehu jeho riešenia. Zlaté vedro považujeme za príležitosť oceniť pozitívne príbehy a pochváliť mestá a obce a ich zamestnancov, ktorí si to zaslúžia.”

Výsledky hodnotenia samospráv za rok 2020

Prezentácia Zlaté vedro 2020

Prezentácia s výsledkami Zlatého vedra za rok 2020

Pridať komentár