« Všetky články

Prečo má Žilina spolupracovať s Odkazprestarostu.sk

„Občiansky aktivista Michal Žarnay zo Žiliny na základe komunikácie s úradníkmi na mestskom úrade napísal e-mail primátorovi p.Chomovi. V ňom vyvracia všetky obavy a nepresné informácie, ktoré má samospráva o portáli Odkazprestarostu.sk. Michalovi ďakujeme za jeho aktivitu a celý text mailu zverejňujeme s jeho súhlasom.“


Vážený pán primátor,

po skončení Cyklofóra v stredu 24.10. som sa rozprával s p. Liškom, vedúcim odboru dopravy, o vzťahu Mesta Žilina k portálu odkazprestarostu.sk, ktorý Vám pred časom zástupcovia Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť predstavili a 17.10. v Žiline oficiálne aj spustili. Podľa ich informácií z daného dňa ste najprv spoluprácu prisľúbili Vy osobne a potom, v záverečnej fáze prípravy spustenia, prestalo Mesto Žilina spolupracovať bez oznámenia. Tak som sa p. Lišku pýtal na dôvody odmietnutia a dovoľte mi na ne zareagovať, pretože si myslím, že zo strany kompetentných úradníkov ohľadom rozhodnutia ide o nedostatočné pochopenie situácie.

Cieľom portálu Odkaz pre starostu nie je byť nepriateľom samosprávy, ale jej spojencom. Nie je cieľom očierňovať samosprávu, ale jej pomáhať zbierať podnety od občanov a ukazovať im, ako sa riešia. Vieme, že Mesto Žilina sa podnetmi zaoberá a rieši ich v rámci svojich možností. Sám som sa o tom tohto roku niekoľkokrát presvedčil. Pri jednom z podnetov som dokonca dostal list osobne od Vás, niekedy pred parlamentnými voľbami. Ľahšie podnety boli vyriešené rýchlo, náročnejšie podnety (ako budovanie cykloinfraštruktúry napríklad) si vyžadujú, pochopiteľne, oveľa viac času. Tiež vieme, že Mesto Žilina má zverejnené svoje komunikačné kanály, kadiaľ môžu občania podávať svoje podnety, a že na ne dostávajú odpovede. Aspoň ja som dostal. Ďakujem za to Vám i dotyčným úradníkom, ktorí to zariadili.

Portál Odkaz pre starostu nie je primárne určený pre tých ľudí, ktorí tieto kanály poznajú a využívajú. On je určený pre ľudí, ktorí zatiaľ nenašli cestu k mestu a k aktívnemu riešeniu problémov okolo seba. Ide najmä o mladú generáciu, ktorá je zdatná v používaní informačných technológií a vzhľadom na svoj životný štýl potrebuje veľmi jednoduchý spôsob, ako komunikovať s úradmi – inak sa ku komunikácii možno ani neodhodlá alebo si nenájde čas. Túto cieľovú skupinu práve portál približuje k samospráve najviac. A s ňou aj iný pohľad na svet, nezaťažený politikou, majúci záujem o vecné a efektívne riešenia problémov a skvalitňovanie života v meste. Vychádzam z vlastného poznania, veď ako učiteľ na Žilinskej univerzite som s takýmito ľuďmi takmer v denno-dennom kontakte.

Druhým benefitom portálu je príležitosť pre Mesto Žilina ukázať, aké je aktívne a úspešné pri riešení podnetov občanov. To, čo je doteraz skryté v individuálnej e-mailovej komunikácii občanov s úradníkmi, sa dostane na verejnosť a vďaka tomu si mnohí občania môžu uvedomiť, ako veľa práce treba na úrade urobiť a koľko problémov je na riešenie a že to nie je také jednoduché. Občania uvidia, že neexistujú iba ich podnety, ale aj ďalšie a dokopy je toho oveľa viac, než má radový občan prestavu.

Portál poskytuje štatistické porovnania, ktoré umožňujú porovnávať samosprávu v rôznych mestách a obciach. Časom, keď bude pripojená väčšia skupina samospráv, bude možné porovnávať, ktoré patria medzi progresívne a ktoré nie. Bude to zdroj aj pre médiá, ktoré tak budú vytvárať tlak na tých, ktorí nebudú pripojení. Bola by škoda, keby medzi nimi Žilina chýbala.

Z komunikácie pri podnetoch sa dá tiež pochopiť, aký postoj k nim samospráva zaujíma. Nie je to výlučne o tom, koľko podnetov je vyriešených a koľko nie. Je to najmä o tom, či sa k nim samospráva stavia aktívne alebo nie, čo vidno z odpovedí úradníkov na podnety. Môžu tam byť ťažko riešiteľné podnety alebo také, ktoré si vyžadujú dlhý čas. Ak sú vhodne okomentované a je k nim zaujaté rozumné stanovisko, občan to pochopí. Určite ten, ktorého som opisoval vyššie.

Výhrada o tom, že sú tam podnety nepatriace mestskému úradu (ako napr. poškodené osvetlenie), sa dá veľmi ľahko vyriešiť: nastaviť správneho príjemcu pre také podnety (v tomto prípade Siemens). So správnym smerovaním podnetov a filtráciou nevhodných pomáha na to určená administrátorka pre Žilinu, čiže v konečnom dôsledku akási pomocná pracovná sila pre Mestský úrad. Navyše zamýšľame užšie prepojiť portál Odkazprestarostu.sk s portálom Aktivnyobcan.sk, elektronickou verziou Príručky aktívneho Žilinčana, ktorú vlani vydala skupina neziskových organizácií v meste a ktorú isto poznáte.

Výhrada o zahltení mesta podnetmi nemá reálny základ. Možno v počiatočnej fáze sa podnety nahrnú, kým sa naplní databáza problémovými miestami v Žiline, no z dlhodobého hľadiska nie je čoho sa obávať. Práve naopak, samospráva by mala oceniť záujem občanov o veci verejné a snažiť sa ho využiť. Dokonca, vďaka existencii portálu možno zabrániť tomu, aby jeden podnet hlásilo naraz viac občanov, čomu sa pri skrytej individuálnej komunikácii dá ťažko vyhnúť. Aj akékoľvek iné výhrady technického charakteru, čo mi p. Liška spomínal, sú riešiteľné a nie sú prekážkou efektívneho nasadenia portálu.

Preto verím, že moje argumenty prispejú k tomu, aby Mesto Žilina ešte raz prehodnotilo svoj postoj k portálu a rozhodlo sa pre spoluprácu. V prípade, že je k tomu potrebná ďalšia komunikácia, kompetentní ľudia Vám radi pomôžu.

S pozdravom a poďakovaním za doterajšiu prácu pre mesto
Michal Žarnay
Občianske združenie Mulica, Žilina

Pridať komentár