« Všetky články

Chodíš na strednú? Napíš nám, čo by si zlepšil vo svojom okolí a vyhraj!

Dnes na poludnie sme odštartovali druhý ročník súťaže „Vychytaj problémy svojho mesta!“ určenú pre všetkých študentov stredných škôl vo veku od 14 do 19 rokov, v ktorej môžu vyhrať finančné ceny, lomo fotoaparát, štýlový mestský bicykel a ďalšie zaujímavé ceny. Zapojením sa do súťaže študenti zároveň pomôžu samosprávam zmapovať miestne problémy a prispieť k ich vyriešeniu.

Porozhadzované odpadky, zničené lavičky, nepojazdné vraky, čierne skládky, chýbajúce bezbariérové vstupy na chodníkoch – to sú len niektoré príklady z piatich okruhov problémov, ktoré nám študenti môžu posielať zo svojho mesta alebo obce.

Úlohou súťažiacich je tieto alebo iné podnety odfotiť, stručne ich popísať, uviesť, kde presne sa nachádzajú, nájsť pod kompetenciu ktorých oddelení mestského úradu spadajú a ktoré všeobecne záväzné nariadenia ich regulujú. Na zaslanie podnetov majú študenti 26 dní.

Cena sa ujde každému, komu sa vo svojom meste alebo obci podarí nájsť po jednom podnete ku každému z piatich súťažných okruhov problémov. Po skončení súťaže budú vyžrebovaní traja víťazi, ktorí získajú finančnú odmenu v hodnote 300, 200 a 100 eur, tričko od Cocopinda a spustenie portálu Odkazprestarostu.sk vo svojom meste. Oplatí sa venovať aj forme súťažných podnetov, nielen ich obsahu. Prizvaný  fotograf alebo grafický dizajnér vyberie najlepšie vizuálne stvárnené súťažné podnety a ich autorovi odovzdá lomo fotoaparát od Lomography.com. Aj tento rok máme špeciálnu cenu – retro mestský bicykel od Pecobikes.sk a iniciatívy Lepsiatrnava.sk pre jedného súťažiaceho z Trnavského kraja. Novinkou je kategória Knižné podnety, v rámci ktorej budú súťažiaci hľadať opisy vybraných problémov v meste  v literárnych dielach slovenských či zahraničných autorov. Traja vyžrebovaní získajú darčekové poukážky na nákup kníh v Martinus.sk vo výške 50, 30 a 20 eur.

Cieľom súťaže „Vychytaj problémy svojho mesta!“ je najmä motivovať mladých ľudí, aby si viac všímali svoje okolie a uvedomili si, že aj oni samotní môžu jednoducho ovplyvniť to, ako veci okolo nich vyzerajú. Zároveň je našou snahou prehĺbiť povedomie o miestnej legislatíve a fungovaní samosprávy. Chceme, aby študenti viac vnímali svoju príslušnosť k mestu alebo obci, v ktorej žijú a nebáli sa obracať sa na kompetentných, keď nie sú s niečím spokojní. Preto nenecháme žiaden súťažný podnet zapadnúť prachom, ale každý jeden pošleme primátorovi alebo starostovi na riešenie, o ktorom budeme školy a študentov informovať.

Projekt Odkazprestarostu.sk sme sa rozhodli prostredníctvom súťaže priniesť na školy preto, lebo sme presvedčení, že práve školy by mali byť miestom, kde sa hovorí o vzťahu k svojmu mestu a zodpovednosti za jeho fungovanie.

Súťaž potrvá do 4. októbra 2013. Viac informácií (plagát a pravidlá súťaže) nájdete na stránke www.odkazprestarostu.sk/sutaz-pre-skoly.

Pokúsme sa spoločne zlepšiť a skrášliť naše mestá!

Naše veľké ďakujem patrí:

  • Nadácii Intenda, ktorá nás podporila grantom v rámci svojho programu „Rozvíjame občiansku identitu“
  • Kníhkupectvu Martinus.sk za venovanie darčekových poukážok na nákup kníh
  • Peco Bikes a iniciatíve Lepšia Trnava za venovanie špeciálnej ceny pre súťažiaceho/súťažiacu z Trnavského kraja – mestský retro bicykel

Michal Molčányi

Pridať komentár