« Všetky články

Tvorba kvalitných verejných priestorov sa bez dát nezaobíde

Obyvatelia sú pre mesto jeden z najvýznamnejších informačných zdrojov. Dennodenne sa pohybujú vo verejných priestoroch a používajú ich v rôznych kontextoch. Dokážu najlepšie identifikovať svoje potreby v meste a upozorniť na problémy. Nové technológie im to umožňujú dokonca v reálnom čase. Mestá, ktorých vedenie na ne dokáže v reálnom čase aj reagovať a riešiť ich, sú zatiaľ skôr výnimkou. Mohla by ňou byť aj Bratislava.

Informácie od obyvateľov Bratislavy zbiera posledné roky systematicky náš portál Odkazprestarostu.sk. (užívateľsky priateľský online nástroj, prostredníctvom ktorého môžu obyvatelia nahlasovať samospráve každodenné problémy vo svojom okolí. Dnes už je dostupný aj cez mobilné aplikácie pre iOS, Android aj Windows).

Odkazprestarostu.sk funguje už takmer päť rokov, alebo inak, jedno volebné obdobie. Dáta zozbierané za toto volebné obdobie sú rôznej kvality. V prvých dvoch rokoch, keď sa portál rozbiehal a aktivita užívateľov bola slabšia, sa z nich nedalo veľa vyčítať. Za posledné dva roky sú ale štatisticky významnejšie. Len v Bratislave je viac ako 2000 aktívnych užívateľov, ktorí upozornili na takmer 7000 problémov.

Magistrát sa k portálu staval dlhodobo s nezáujmom, podnety riešil sporadicky a s dátami, ktoré portál zbiera, nepracoval. Chceme ukázať, čo by mohol získať, keby zmenil prístup a systematicky analyzoval dáta, ktoré mu ponúka Odkazprestarostu.sk.

Nové technológie sú win-win pre obyvateľov aj pre vedenie mesta

1. Šetria mestu ľudské aj finančné zdroje. Načo posiľňovať siete pochôdzkárov kontrolujúcich poriadok v meste, keď na problémy môžu upozorniť obyvatelia v reálnom čase. Ušetrené peniaze sa môžu využiť na riešenie týchto problémov.

2. Nové technológie tiež umožňujú mestu reagovať na problémy rýchlejšie a pružnejšie za predpokladu, že riešenie problému nie je limitované inými faktormi, napríklad nedostatkom peňazí. Nejaké sme ale už zapájaním obyvateľov a využívaním technológií predsa ušetrili.

3. V neposlednom rade, ak sa do plánovania mesta a tvorby riešení môžu obyvatelia sami zapájať, identifikovať problematické verejné priestory, vyjadriť svoje potreby a návrhy, a vedenie mesta sa neskôr o tieto zistenia opiera, takto prijaté rozhodnutia budú mať v očiach obyvateľov väčšiu legitimitu. Mesto si tým zároveň posilní pozitívny obraz.

Čo vieme o Starom Meste z dát na Odkazprestarostu.sk

Pozreli sme sa na dáta Odkazprestarostu.sk za obdobie od 1.1.2013 do 1.9.2014 na území Starého Mesta. Mestskú časť Staré Mesto sme si vybrali, lebo ju využíva veľa rôznorodých skupín – jeho obyvatelia, obyvatelia iných mestských častí, ktorí sem každodenne dochádzajú za prácou alebo oddychom a v neposlednom rade aj turisti.

Zozbierané dáta presne ukazujú, ktoré verejné priestory Starého Mesta vnímajú dlhodobo negatívne a akú zmenu by privítali.

Takmer pätina všetkých podnetov na území Starého Mesta sa nachádza na piatich uliciach a námestiach, konkrétne na Hodžovom námestí, Kamennom námestí + Námestí SNP, Námestí slobody, Šancovej a Špitálskej ulici. Hovoríme o piatich uliciach a námestiach z celkového počtu 357.

Viac ako polovica podnetov na území týchto piatich verejných priestoroch zostáva dlhodobo bez reakcie a riešenia.

Tabuľka č. 1: Počty podnetov z Odkazprestarostu.sk v Starom Meste a jeho verejných priestoroch za obdobie od 1.1.2013 do 31.9.2014. Súčty neriešených a vyriešených podnetov nie sú totožné s celkovým počtom podnetov. A to preto, že v nich nie sú zahrnuté podnety v riešení, ktoré sa samospráva zaviazala vyriešiť, no súčasný stav ešte nemožno považovať za vyriešený.


Graf č.1: Percentuálne vyjadrenie tabulky č.1 – podiel podnetov z Odkazprestarostu.sk vo verejných priestoroch v Starom Meste s najväčším počtom podnetov z celkového počtu za obdobie od 1.1.2013 do 31.9.2014

S výnimkou Šancovej ulice sú prevažne všetky podnety v týchto verejných priestoroch na území Starého Mesta v zodpovednosti magistrátu. V prípade zvyšných 351 ulíc a námestí Starého Mesta je miera zodpovednosti 1:1.

Graf č. 2: Miera zodpovednosti magistrátu a mestskej časti Staré Mesto za podnety z Odkazprestarostu.sk vo verejných priestoroch v Starom Meste za obdobie od 1.1.2013 do 31.9.2014

Keď sa bližšie pozrieme na konkrétne podnety v týchto verejných priestoroch, ako najväčší problém je dlhodobo vnímaný neporiadok, neudržiavaná zeleň, zničený mestský mobiliár (lavičky, smetné koše, lampy), zničená dlažba, chýbajúce kanalizačné kryty. Napriek tomu, že mnohí užívatelia vo svojich podnetoch uvádzajú, že im chýba celková vízia, akú úlohu chcú tieto priestory v meste zohrať, kto ich má využívať a na čo, ich požiadavky sa zužujú už len na základnú údržbu. Ako príklad poslúži jeden z podnetov k stavu Námestia slobody, v ktorom užívateľ uvádza: „Ani sa nepýtam na nejakú rekonštrukciu, skôr by ma zaujímalo, kedy magistrát začne udržiavať verejné priestranstvá, aby neboli obrastené burinou, zahádzané odpadom, parkujúcimi autami a celé posprejované…“Obrázok č. 1: Námestie slobody, Bratislava – stav mobiliáru, august 2014, zdroj: Odkazprestarostu.sk


Obrázok č. 2: Námestie slobody, Bratislava – stav zelene, august 2014, zdroj: Odkazprestarostu.sk


Obrázok č. 3: Námestie slobody, Bratislava – stav zelene, august 2014, zdroj: Odkazprestarostu.sk

Keď sa pozrieme celkovo na najčastejšie nahlasované podnety cez Odkazprestarostu.sk na území Starého Mesta, týkajú sa najmä kvality ciest, verejného poriadku, údržby zelene a kvality verejných služieb. Konkrétnejšie, v prípade ciest nejde len o výtlky, ale aj o údržbu ciest a chodníkov (odhŕňanie snehu, hrabanie lístia), chýbajúce priechody pre chodcov. K podnetom zaradeným do kategórie „verejný poriadok“ pribúda stále viac sťažností na vizuálny smog (a to na legálne aj ilegálne umiestnené reklamné nosiče). Dôležité sú tiež pribúdajúce podnety týkajúce sa parkovania. Netýkajú sa ale nedostatku parkovacích miest, ale najmä nesprávneho parkovania na chodníkoch.


Tabuľka č. 2: Počty podnetov podľa kategórií v mestskej časti Staré Mesto za obdobie od 1.1.2013 do 31.9.2014

Graf č. 3: Percentuálne vyjadrenie tabulky č. 2 – percentuálny podiel podľa kategórií z celkového počtu podnetov

Všetky tieto dáta vieme magistrátu kedykoľvek poskytnúť. Ak by s nimi systematicky pracoval a interpretoval ich, získal by mnoho ďalších informácií o potrebách obyvateľov.

My sme z dát zatiaľ vytiahli základné informácie o verejných priestoroch v Starom Meste, ktoré sú vnímané najkritickejšie a zároveň aj vysvetlili prečo.Ak chce magistrát brať názory obyvateľov vážne, možno by stálo za to dať aspoň jednému z týchto verejných priestorov nový zmysel. Pri jeho hľadaní netreba znova zabúdať na názor obyvateľov.

Samozrejme, dáta obsahujú veľa ďalších informácií, napríklad o kvalite ciest a chodníkov v rôznych mestských častiach, ktoré spadajú do zodpovednosti magistrátu.

Luís M. A. Bettencourt, profesor komplexných systémov zaoberajúci sa mestami a urbanizáciou, uviedol v jednom zo svojich odborných článkov, že “záplava dát, ktorá je k dispozícii, robí z miest laboratóriá pre tých, ktorí hľadajú spôsoby, ako ich spravovať lepšie.”

Nám len zostáva dodať – dúfame, že nový magistrát ich bude chcieť hľadať. Dáta z Odkazprestarostu.sk im vždy radi poskytneme.

Mária Žuffová

Všetky data sety Odkazprestarostu.sk si môžete stiahnuť tu:
Za obdobie 010110-311210
Za obdobie 010111-311211
Za obdobie 010112-311212
Za obdobie 010113-311213

Ak sa vám  páči naša práca, môžete ju podporiť na http://goo.gl/SO1ZxN. Ďakujeme.

Pridať komentár