28.05. 2018

PRAVIDLÁ OCHRANY SÚKROMIA A SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nasledovné informácie Vám poskytujeme v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene […]

05.03. 2016

Darujte nám prosím 2%, aby sme aj v roku 2017 mohli robiť samosprávy lepším miestom pre život

Ak rozmýšľate, či u nás budú Vaše peniaze dobre využité: – v roku 2016 sme zverejnili a odoslali samosprávam takmer 10 000 podnetov – skoro polovica z nich bola už samosprávami vyriešená – na portáli funguje viac ako 100 samospráv a ďalšie pribúdajú – od apríla 2017 prinesieme ďalšie možnosti komunikácie so samosprávou vo forme […]

07.05. 2015

Odkazprestarostu.sk pomáha riešiť problémy v Prešove už tri roky

Mesto Prešov spolupracuje s naším portálom už tri roky. Za ten čas sa podarilo vyriešiť viac ako 250 problémov, na ktoré prostredníctvom portálu upozornili obyvatelia. Nahlásené problémy sa najčastejšie týkali kvality ciest a chodníkov, zelene a životného prostredia, a čiernych skládok. „V Prešove funguje portál ako účinný nástroj na mapovanie aj riešenie problémov v meste,“ hodnotí spoluprácu náš kolega […]

20.04. 2015

Odkazprestarostu.sk zamyká diskusie

Koncom roka 2013 sme prišli so základnými pravidlami diskusie na portáli Odkazprestarostu.sk. Prečo má mať diskusia svoje pravidlá, sme vysvetlili v blogu. Hlavným dôvodom bola snaha o zdravú, slušnú a konštruktívnu diskusiu, ktorá vytvára priestor na zdieľanie cenných skúsenosti a postrehov týkajúcich sa podnetov zverejnených na portáli. Odkazprestarostu.sk je tu, okrem iného, aj preto, aby zlepšoval dialóg medzi obyvateľmi a samosprávou. […]

13.02. 2015

Mestská hrdinka

Stredoškoláčka Veronika nečaká na tých druhých, iniciatívne  prichádza s riešeniami Má 17 rokov, chodí na gymnázium a privyrába si roznášaním mestkých novín a letákov. Celkom bežné, nie? Veronika však svoj zárobok minie na farby, štetce a ďalšie veci, ktoré sa jej zídu, keď vo voľnom čase dáva svojpomocne do poriadku detské ihriská v Nových Zámkoch. […]

27.11. 2014

Tvorba kvalitných verejných priestorov sa bez dát nezaobíde

Obyvatelia sú pre mesto jeden z najvýznamnejších informačných zdrojov. Dennodenne sa pohybujú vo verejných priestoroch a používajú ich v rôznych kontextoch. Dokážu najlepšie identifikovať svoje potreby v meste a upozorniť na problémy. Nové technológie im to umožňujú dokonca v reálnom čase. Mestá, ktorých vedenie na ne dokáže v reálnom čase aj reagovať a riešiť ich, sú zatiaľ […]